Δημόσιο

2 μηχανικοί στη Βόλβη

To ΑΣΕΠ έδωσε « πράσινο φως» για την πρόσληψη εξειδικευμένων μηχανικών στη Θεσσαλονίκη

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας

Δυο θέσεις ενέκρινε το ΑΣΕΠ, για τον δήμο Βόλβης.

Θα προσληφθούν πτυχιούχοι μηχανικοί, που διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η προκήρυξη - που ενέκρινε η Ανεξάρτητη Αρχή στις 24 Νοεμβρίου - θα εκδοθεί τις αμέσως προσεχείς μέρες.

Δείτε τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα.