Δημόσιο

Υπ. Δικαιοσύνης: Δεκτά 79 πτυχία και διπλώματα για 588 μονίμους (ΑΣΕΠ - 6Κ/2018)

Αυτοί είναι οι τίτλοι σπουδών που ανοίγουν την... πόρτα του διορισμού

Κάθε πτυχίο ή δίπλωμα είναι αποδεκτό για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων της προκήρυξης

Προσκλητήριο διορισμού σε πτυχιούχους, διπλωματούχους και απόφοιτους Λυκείου απευθύνει το ΑΣΕΠ με την προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης (6Κ/2018).

Το workenter κατέγραψε τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που διασφαλίζουν τη συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό για την επιλογή μονίμων του υπ. Δικαιοσύνης.

Σημειώστε:

  • Κάθε πτυχίο ή δίπλωμα είναι αποδεκτό για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων της προκήρυξης και μόνο για αυτές. 
  • Όταν η προκήρυξη ζητά συναφή τίτλο σπουδών είναι φανερό ότι ο συναφής εμπεριέχεται πάντοντε στον αποδεκτό από το ΑΣΕΠ κατάλογο πτυχίων. Παράδειγμα: Για τους ΠΕ Σωφρονιστικούς αποδεκτά γίνονται 57 πτυχία. Ένα από τα 57 μπορεί να δηλωθεί ως βασικός σπουδών και ένα άλλο, από τον ίδιο κατάλογο, ως συναφές 
  • Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών είναι το πρώτο κριτήριο επιλογής για την πρόσληψη. Τα μόρια που αποδίδει προκύπτει από τον παολλαπλασιασμό: βαθμός τίτλου σπυοδών Χ 110

Τα αποδεκτά πτυχία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα έχουν ως εξής:

  • ΠΕ Σωφρονιστικό: 57
  • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας: 3
  • ΠΕ Ψυχολόγων: 2
  • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας: 1
  • ΤΕ Νοσηλευτών: 1
  • ΠΕ Ιατρών: 1
  • ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης - ΔΕ Φυλάκων: 14