Δημόσιο

ΕΥΔΑΠ: 872 αιτήσεις για μία θέση διοικητικού !

Οι πιθανότητες επιτυχίας για τις 30 ειδικότητες - ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1:532, ΠΕ Οικονομικού 1:182, ΠΕ Στατιστικοί 1:198, ΔΕ Οδηγοί 1:204, ΔΕ Μηχανολόγοι 1:110

Πάνω από 17.361 αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις 209 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ
04/05/2018 | 12:04

«Στροφή» σε μόνιμες θέσεις του Δημοσίου καταγράφει ο διαγωνισμός των 209 θέσεων στην ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΣΕΠ υποβλήθηκαν 17.361 αιτήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μία θέση διορισμού διεκδικείται από 83 υποψηφίους.

Προκαλούν ίλιγγο τα ποσοστά συμμετοχής και οι πιθανότητες επιτυχίας για τις θέσεις των 30 ειδικοτήτων.

Σημειώστε:

  • Μία θέση Χειριστή Η/Υ διεκδικείται από 532 υποψηφίους
  • 182 υποψήφιοι ΠΕ Οικονομικού διεκδικούν μία θέση διορισμού
  • Για μία μόνιμη θέση οδηγού «κονταροχτυπιούνται» 204 υποψήφιοι
  • 198 υποψήφιοι «συνωστίζονται» για μια θέση μόνιμου διορισμού
Προκήρυξη 1Κ/2018: Οι πιθανότητες επιτυχίας ανά ειδικότητα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΘΕΣΕΙΣΑΙΤΗΣΕΙΣΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές54151:83
ΠΕ Διοικητικοί51.5481:310
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί73851:55
ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί2631:32
ΠΕ Μεταλλειολόγοι2621:31
ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος2761:38
ΠΕ Μηχανολόγοι-Μηχανικοί42551:64
ΠΕ Οικονομικοί152.7341:182
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί201.4291:71
ΠΕ Στατιστικοί11981:198
ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί1861:86
ΠΕ Χημικοί21841:92
ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί54711:94
ΤΕ Διοικητικοί21.7451:872
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί33061:102
ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί32511:84
ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί22461:123
ΤΕ Οικονομικοί151.7551:117
ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί121.3371:111
ΤΕ Προγραμματιστές34281:143
ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί11241:124
ΔΕ Γραμματείς53.4361:687
ΔΕ Δομικών Έργων121.6811:140
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι151.1631:78
ΔΕ Καταμετρητές254.9831:199
ΔΕ Μηχανολόγοι55501:110
ΔΕ Οδηγοί Γ' Κατηγορίας251.7311:69
ΔΕ Οδηγοί Γ'/Δ' Κατηγορίας51.0191:204
ΔΕ Προσωπικό Η/Υ21.0641:532
ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων32751:92