Δημόσιο

2 θέσεις στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Οι συμβάσεις δύνανται να παραταθούν

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα που αναγράφονται στην προκήρυξη
23/04/2018 | 10:28

Την κάλυψη δύο θέσεων, προωθεί το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι προσλήψεις αφορούν σε πτυχιούχους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, του κλάδου Βιολογίας, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τις ανάγκες ερευνητικού έργου.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ολιγόμηνη, με δυνατότητα παράτασης.

Σημειώνεται ότι, για την πρόσληψή τους πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα που σχετίζονται με την κάθε θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή , με τους εξής τρόπους:

  • ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected]
  • αυτοπροσώπως
  • με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην διεύθυνση: Γραφεία Εγκαταστάσεων ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης, Θαλασσόκοσμος, Γούρνες δήμου Χερσονήσου, Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση, πατώντας στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο»