Δημόσιο

Συμπληρώστε σωστά την αίτηση για την ΕΥΔΑΠ (7 video)

Η πλήρης σειρά για την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής

Το workenter "οπτικοποιεί" τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε

Τους «γρίφους», που πρέπει να λύσουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά την αίτηση συμμετοχής για τον διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ (209 μόνιμοι), αποκαλύπτει το workenter.

Στην διάθεση των υποψηφίων βρίσκονται επτά χρηστικά video, καθένα από τα οποία εξηγεί ολόκληρη την διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.

Δείτε αναλυτικά:

Video 1: Ενημέρωση στοιχείων Μητρώου – Ενημερώστε το Μητρώο με τα προσωπικά σας στοιχεία και συμπεριλάβετε πιθανές αλλαγές, εάν αυτές έχουν προκύψει από την τελευταία καταχώριση.

Video 2: Καταχώριση ηλεκτρονικής αίτησης – Συμπληρώστε προσεκτικά όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης. Σημαντικό: Το ΑΣΕΠ ελέγχει πρώτα την ηλεκτρονική αίτηση και σε δεύτερο χρόνο τα δικαιολογητικά.

Video 3: Καταχώριση 2ου τίτλου σπουδών – Πρόκειται για ένα προσόν το οποίο αποδίδει στον υποψήφιο 150 κρίσιμα μόρια.

Video 4: Καταχώριση ξένης γλώσσας – Ανάλογα με το επίπεδο γνώσης, κερδίζετε από 30-50 μόρια.

Video 5: Καταχώριση εμπειρίας – Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι το βασικότερο κριτήριο (για τις θέσεις με εμπειρία). Αποδίδει το μέγιστο 588 μόρια (7 μόρια ανά μήνα Χ [έως] 84 μήνες).

Video 6: Καταχώριση επιδιωκόμενων θέσεων - Προσέξτε και σημειώστε τους κωδικούς που αντιστοιχούν σε κάθε θέση.

Video 7: Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου – Χωρίς αυτό ακυρώνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό, δείτε την διαδικασία.