Δημόσιο

12 οδηγοί και εργάτες στο Βόλο

Η προθεσμία αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας

Ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για 12 θέσεις πέντε ειδικοτήτων στο δήμο Βόλου.

Θα προσληφθεί προσωπικό 18 έως 65 ετών Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Διαβάστε «12 θέσεις στον Βόλο», για να δείτε ειδικότητες, προσόντα και δικαιολογητικά.