Δημόσιο

32 θέσεις στην Μακεδονία

Δείτε την απόφαση που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο

Οι συμβάσεις θα είναι ολιγόμηνες
14/03/2018 | 10:15

Στην πρόσληψη 32 συνολικά υδρονομέων, κινείται ο δήμος Πολύγυρου, στην Κεντρική Μακεδονία.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την σχετική απόφαση, ενώ η κατανομή των θέσεων ορίστηκε στις Δημοτικές Ενότητες:

  • Ανθεμούντα (6 θέσεις)
  • Ζερβενοχωρίων (9)
  • Ορμύλιας (11)
  • Πολυγύρου (6)

Ως χρόνος έναρξης της αρδευτικής περιόδου καθορίστηκε η 1η Μαΐου 2018 και ως χρόνος λήξης η 30η Νοεμβρίου 2018.   

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση, πατώντας στην εφαρμογή «Δείτε το έγγραφο»