Δημόσιο

2 προσλήψεις στο Βόλο

Ζητούνται γιατροί γενικής ιατρικής

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις εργασίας

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων προχωρούν σε άμεσο χρόνο τα ΚΑΠΗ του δήμου Βόλου,

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, αριθμό ανήλικων τέκνων.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας».

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.

Σημειώστε, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.