Δημόσιο

Διαγωνισμός δήμων: Φως στα "σκοτεινά" σημεία της αίτησης

Το workenter ανοίγει μαζί σας όλα τα πεδία του ηλεκτρονικού κόμβου του ΑΣΕΠ

Δεκατρία τουλάχιστον σημεία κάνουν την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων

Χιλιάδες υποψήφιοι διερευνούν από χθες τα "κρυφά" σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσουν τον τρόπο υποβολής της υποψηφιότητάς τους για τις 8.166 μόνιμες θέσεις στους δήμους. 

Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter ότι τεράστιος αριθμός υποψηφίων μπήκε στον κόμβο της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής, ωστόσο ελάχιστοι υπέβαλαν αίτηση.

Το workenter μπήκε στον κόμβο του ΑΣΕΠ και συμπληρώνει μαζί σας την αίτηση.

Σημειώστε:

1) Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση μόνο σε μία βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Μπορούν να δηλώσουν θέσεις της ίδιας κατηγορίας σε μία και μόνο αίτηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορούν να δηλώσουν θέση ΤΕ και ταυτόχρονα να επιλέξουν θέση κατηγορίας ΔΕ. Ο ίδιος υποψήφιος δεν μπορεί να το κάνει ούτε σε διαφορετική αίτηση. Το ΑΣΕΠ ταυτοποιεί και απορρίπτει.

2) Η ειδική και γενική εμπειρία συμπληρώνεται στο έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας», το οποίο υπάρχει «καρφιτσωμένο» στο πεδίο «Εργασιακή Εμπειρία» της ηλεκτρονικής αίτησης. Το εκτυπώνετε και το συμπληρώνετε.

3) Το αρχείο preferences.pdf, (προτιμήσεων), που αφορά στην δήλωση θέσεων περισσοτέρων των 120 κωδικών, είναι επισυναπτόμενο στο πεδίο «Επιδιωκόμενες Θέσεις με Σειρά Προτίμησης» εντός της ηλεκτρονικής αίτησης. Για να ανοίξετε και να συμπληρώσετε το αρχείο preference πρέπει να διαθέτετε Adobe Reader έκδοση 9 και μεταγενέστερη.

4) Σε περίπτωση που δεν ξεπερνάτε τις 120 επιδιωκόμενες θέσεις δεν απαιτείται η συμπλήρωση του αρχείου preferences.pdf και στο πεδίο «Επισύναψη αρχείου επιπλέον προτιμήσεων» επιλέγετε το «ΟΧΙ».

5) Στα «Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα» δηλώνετε στους κωδικούς που αντιστοιχούν στις ειδικότητες, πατώντας τα ειδικά σύμβολα (+) και (-).

6) Στις «Ιδιότητες» δηλώνετε την ειδική κατηγορία στην οποία -τυχόν- ανήκετε, επιλέγοντας «ΝΑΙ».

7) Στις «Επιδιωκόμενες θέσεις με σειρά προτίμησης» πληκτρολογείτε στο πεδίο «Θέση Προτίμησης» τον κωδικό θέσης, επιλέγετε τον αντίστοιχο βαθμό εντοπιότητας (π.χ. 06 ή 07) και καταγράφετε το σύνολο της εμπειρίας σε μήνες (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής). Προσοχή: Πατήστε «ΝΑΙ» εάν έχετε δεύτερο τίτλο σπουδών και οπωσδήποτε «ΟΧΙ» εάν δεν έχετε.

8) Για να προσθέσετε νέα γραμμή στις «Επιδιωκόμενες θέσεις με σειρά προτίμησης», πατάτε δίπλα την ένδειξη (+) και (-).

9) Στον «Κατάλογο δικαιολογητικών που θα ταχυδρομηθούν» γράφετε τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια μαζί με την εκτυπωμένη μορφή της αίτησης αποστέλλετε αυτά τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του ΑΣΕΠ.

10) Τα κριτήρια πρόσληψης δεν είναι τα ίδια για όλες τις κατηγορίες – βαθμίδες εκπαίδευσης. Για παράδειγμα η ανεργία «μετράει» μόνο στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

11) Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών και γνώσης χειρισμού Η/Υ προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Αυτά πρέπει να είναι απλή φωτοτυπία του επικυρωμένου από δικηγόρο φωτοαντίγραφου. Πρέπει, δε, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

12) Τα αποδεικτικό έγγραφο πολυτεκνικής ιδιότητας (ΑΣΠΕ) πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής οικογενειακής κατάστασης. 

13) Κάντε συχνή, ανά 10λεπτο, αποθήκευση της αίτησης.

14) Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στην στήλη "Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα" για τις "Επιδιωκόμενες θέσεις". Κωδικοί δεν υπάρχουν μόνο για τις θέσεις, υπάρχουν και για τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα. 

 

Διαβάστε επίσης:

Η τελική λίστα με τους δικαιούχους της ειδικής εμπειρίας (Ολόκληρη η εγκύκλιος)

Διαγωνισμός δήμων: Πώς θα καταθέσετε σωστά την αίτηση

Συμπληρώστε σωστά την αίτηση για τους δήμους (12 video του ΑΣΕΠ)