Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Διευθυντές στο Εθνικό Κέντρο «Δημόκριτος»

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει τετραετή σύμβαση εργασίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας του

Με έναν διευθυντή ενισχύεται άμεσα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 10 Απριλίου 2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Μεσογείων 14-18, Τ.Κ.115 10, Αθήνα(υπόψη κ. Αγνή Καρακουλάκη). Επικοινωνία: 210 7458189

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και δείτε μια από τις προκηρύξεις, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τις ειδικότητες.