Δημόσιο

50 διοικητικοί, μηχανικοί και πτυχιούχοι Η/Υ στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Αίτημα στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων

Η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης κρίνει τον διορισμό

Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται το αίτημα για την πρόσληψη 50 μονίμων υπαλλήλων στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

Το αίτημα, όπως έγραψε το «we» , βρίσκεται από τη Τετάρτη 24 Ιανουαρίου στη Πουλίου 6, στα γραφεία του ΑΣΕΠ. 

Ήδη, έχει προσδιοριστεί ο αριθμός των προστατευόμενων προσώπων που θα προσληφθούν με τις διατάξεις του ν.2643/98. 

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter ότι η Ανεξάρτητη Αρχή δεν έχει ακόμη προσδιορίσει το χρόνο που θα ασχοληθεί με τη νέα προκήρυξη. 

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να προετοιμάσουν έγκαιρα το φάκελο υποψηφιότητας, με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την μοριοδότησή τους. 

Σημειώστε τα προσόντα για τις σημαντικότερες ειδικότητες: 

  • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: πτυχίο ΑΕΙ, καλή γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια), εμπειρία  
  • ΠΕ Πληροφορικής: πτυχίο ΑΕΙ, τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια), εμπειρία, γνώση ξένης γλώσσας (έξτρα μόρια) 
  • ΠΕ Μηχανικών: πτυχίο ΑΕΙ, άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία, καλή γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια) 

 

Δείτε τη κατανομή των θέσεων για τα προστατευόμενα άτομα