Δημόσιο

2 καθηγητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ένας πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει 6 δικαιολογητικά

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν το διδακτορικό και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις

Την πρόσληψη δύο καθηγητών προωθεί το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Tα γνωστικά αντικείμενα έχουν ως εξής:

  • « Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Τεχνική Γεωλογία Επιφανειακών Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων » (1 θέση)
  • « Γεωργική Μηχανική » (1 θέση)

Αιτήσεις, ηλεκτρονικά, έως τις 2 Μαρτίου 2018, στην διεύθυνση: https://serviceapella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

Πληροφορίες: Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, T.K. 731 00, Χανιά(υπόψη κ. Ελένη Κωνσταντακάκη). Επικοινωνία: 282 1037051

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και δείτε την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τις ειδικότητες.