Δημόσιο

6 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Θεσσαλονίκη

Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών για όλες τις ειδικότητες

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην Θέρμη.

Οι ειδικεύσεις που ζητούνται έχουν ως εξής:

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(4 θέσεις)
  • Θετικές Επιστήμες(2 θέσεις)

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 6μηνες συμβάσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 24 Ιανουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και δείτε μια από τις προκηρύξεις, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τις ειδικότητες.