Δημόσιο

ΑΠΘ: Προσλήψεις για 24 καθηγητές και αναπληρωτές

Έξι σχολές ενισχύονται με το νέο εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι υποψηφιότητες καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
12/12/2017 | 15:54

«Πράσινο» φως για την πρόσληψη καθηγητών, δίνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών του αναγκών. 

Θα επιλεγούν συνολικά 24 μέλη ΔΕΠ, σε έξι σχολές του ΑΠΘ των βαθμίδων:

 • Καθηγητές πρώτης βαθμίδας με γνωστικά αντικείμενα: «Θεωρητική Αστροφυσική και Γενική Θεωρία Σχετικότητας» (1 θέση), «Γεωργική Μηχανολογία» (1 θέση), «Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης» (1 θέση), «Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» (1 θέση), «Νεοελληνική Φιλολογία» (1 θέση), «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (1 θέση), «Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στη Νεολιθική Εποχή» (1 θέση), «Αγγλικό Μυθιστόρημα 19ου και 20ου αιώνα» (1 θέση), «Βιοχημεία» (1 θέση), «Δυναμικά Συστήματα με αναλυτικές μεθόδους» (1 θέση), «Διαφορική Γεωμετρία» (1 θέση), «Φιλοσοφία της Νόησης και Λογική» (1 θέση), «Λειτουργική. Ιστορία και θεολογία της θείας Λατρείας» (1 θέση),  «Αιματολογία-Αιμορροφιλία» (1 θέση), «Ακτινοδιαγνωστική» (1 θέση)
 • Αναπληρωτές καθηγητές με γνωστικά αντικείμενα: «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» (1 θέση), «Ακίνητη Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία» (1 θέση), «Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων» (1 θέση), «Μαιευτική-Γυναικολογία- Εμβρυομητρική Ιατρική» (1 θέση), «Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο έως τον 15ο αιώνα» (1 θέση), «Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική» (1 θέση), «Παλαιά Διαθήκη-Μετάφραση των Εβδομήκοντα» (1 θέση), «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων» (1 θέση), «Αγροτικός Συνεργατισμός» (1 θέση)

Οι υποψηφιότητες καταχωρούνται, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», εντός της δίμηνης αποκλειστικής ημερομηνίας:

Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιλαμβάνει:  

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών  
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν ξεχωριστά στις γραμματείες των τμημάτων, για το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους:

Σχολή Επιστημών Υγείας

 •  Τμήμα Οδοντιατρικής: Γραφείο Γραμματείας (υπόψη κ. Βασιλικής Σαροπούλου), Κτίριο Τμήματος Οδοντιατρικής, Α΄ Υπόγειο, Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 999450 
 • Τμήμα Ιατρικής: Γραφείο Γραμματείας (υπόψη κ. Θεοδώρα Γαζοπούλου-Τσουφλίδου ), Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων, 1ος όροφος, Τ,Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 999 900 

Θεολογική Σχολή

 • Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας: Γραφείο Γραμματείας (υπόψη κ. Δέσπως Λιάλιου), Κτίριο Θεολογικής, 2ος όροφος Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 996681 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

 • Τμήμα Φυσικής: Γραφείο Γραμματείας (υπόψη κ. Λευκοθέας Βίγλη-Παπαδάκη),  1ος όροφος κτιρίου Γραμματειών ΣΘΕ, Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 998120
 • Τμήμα Χημείας: Γραφείο Γραμματείας, 1ος όροφος Νέα Πτέρυγα, Νέο Χημείο, Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 997670
 • Τμήμα Μαθηματικών: Γραφείο Γραμματείας, Ισόγειο κτιρίου Γραμματειών  ΣΘΕ, Τ.Κ 5412. Επικοινωνία: 2310 997910 

Σχολή Γεωπονίας

 • Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος: Τμήμα Γεωπονίας, Γραφείο Γραμματείας (υπόψη Δερμεντζόγλου Μαρία), Ισόγειο (από την είσοδο επί της οδού Αγίου Δημητρίου), Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310.995194 

Πολυτεχνική Σχολή

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών: Γραφείο Γραμματείας ( υπόψη κ. Δήμητρας Κούντη), Ισόγειο κτιρίου Δ', Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 996071

Φιλοσοφική Σχολή

 • Τμήμα Φιλολογίας: Γραφείο Γραμματείας, Κτήριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 2ος όροφος, Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 995232 
 • Τμήμα Ψυχολογίας: Γραφείο Γραμματείας (υπόψη κ. Λυκοπούλου Σωτηρία), Κτήριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 2ος όροφος, Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 996887
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Γραφείο Γραμματείας, Κτήριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 2ος όροφος,  Τ.Κ 54124. Επικοινωνία: 2310 995223
 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Γραφείο Γραμματείας (υπόψη κ. Αρβανίτη Χρήστου), Κτήριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 3ος όροφος, 2310 995183 

Διαβάστε ενδεικτικά, μία από τις προκηρύξεις, πατώντας στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο».