Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 25 θέσεις στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.
03/04/2022 | 11:57

Είκοσι πέντε θέσεις διαθέτει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Επιδιώκει να διαμορφώσει επιστήμονες και επαγγελματίες οι οποίοι συμμετέχουν στην έρευνα, στη διδασκαλία και στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών με έμφαση στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση υποψηφιότητας στο ειδικό έντυπο, που μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή από την ιστοσελίδα: www.ehr.ecd.uoa.gr
  • Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα
  • Δύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, αποδεικτικά πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά είναι όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 9/25-02-2022 και στο παράρτημα Δ’ του ΑΣΕΠ). Επιπλέον, για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες αντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, η γνώση της αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.600 ευρώ. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2103688095 (ώρες 09:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.) ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected]