Επικαιρότητα

Απεργιακό ''μπλακ άουτ'' για το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

Συγκεντρώσεις από ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ - Τι αλλάζει στο εργασιακό και ασφαλιστικό τοπίο

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκονται οι κινητοποιήσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων, Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών κατά του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση.

Αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ πραγματοποιεί συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ προκήρυξε στάση εργασίας, από τις 11:00 π.μ. έως τη λήξη του ωραρίου καλώντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων από κοινού με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και άλλα σωματεία.

Παράλληλα, την κήρυξη εικοσιτετράωρης απεργίας στις 2 Οκτωβρίου 2019, αποφάσισαν δεκάδες Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες, μετά από το κάλεσμα που απηύθυνε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) «για ανάγκη ουσιαστικής και συντονισμένης απάντησης των συνδικάτων στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο», λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή διοίκηση της Συνομοσπονδίας δεν έχει τη νομική δυνατότητα να προκηρύξει απεργιακή κινητοποίηση.

Τι προβλέπει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο στα εργασιακά

Σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό και ασφαλιστικό πεδίο προωθεί μεταξύ άλλων το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης.

Καθυστερήσεις καταβολής μισθού

Μονομερής κα βλαπτική θα θεωρείται με την ψήφιση του σχεδίου η μεταβολή των όρων εργασίας ή η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των 2 μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης. Παράλληλα, η πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα στην μερική απασχόληση θα αμείβεται πλέον με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας. Με την διάταξη αυτή η επιπλέον εργασία στην μερική απασχόληση που μπορεί να υποκρύπτει υποδηλωμένη πλήρη εργασία καθίσταται πιο ακριβή ως αντικίνητρο για τον παραβατικό εργοδότη. 

Πρόστιμο αδήλωτης εργασίας

Καταργούνται τα ενδιάμεσα στάδια εκπτώσεων που θεσμοθετήθηκαν το 2018 για το πρόστιμο των 10.500 ευρώ και πλέον θα ισχύει μια δυνατότητα έκπτωσης:

  • σε περίπτωση που ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο εντός 10ημέρου από την ημέρα του ελέγχου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (12 μήνες) τότε το πρόστιμο θα μειώνεται από τα 10.500 στα 2.000 ευρώ
  • Ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών

Συνεπώς καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στο πρόστιμο που είχαν θεσμοθετηθεί το 2018.

Εξαιρέσεις σε κλαδικές συμβάσεις 

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να συμφωνούν εντός μιας κλαδικής σύμβασης εξαιρέσεις για εταιρείες που κινδυνεύουν με λουκέτο. Αναλυτικά αναφέρεται ότι οι εθνικές και τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις.

Η δυνατότητα μη εφαρμογής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία τριβής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «η εθνική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση δεν υπερισχύει αντίστοιχης τοπικής».

''Κόκκινο πανί'' το καθεστώς διαιτησίας

«Τους σοβαρούς περιορισμούς στη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων'' που προβλέπει το νομοσχέδιο, καταγγέλει η αντιπολίτευση.

Όσον αφορά στη διαδικασία της επέκτασης και της κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής μιας κλαδικής σύμβασης, το νέο πλαίσιο ορίζει πως για να επεκταθεί και να κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική μια συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση απαιτείται εκτός από αίτηση του συνδικάτου προς τον υπουργό και τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. 

Το νομοσχέδιο αλλάζει το καθεστώς προσφυγής στη διαιτησία, καθιστώντας δυσκολότερη τη δυνατότητα της μονομερούς προσφυγής. Αναλυτικά ορίζει πως «είναι  δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς από οποιοδήποτε μέρος, ως έσχατο και επικουρικό μέσο επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας...»

Η αίτηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία πρέπει να περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που την δικαιολογούν, η δε διαιτητική απόφαση που εκδίδεται επί αυτής είναι άκυρη εάν δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία.

Μητρώα Οργανώσεων και ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απεργία

Στο Εργάνη δημιουργούνται μητρώα συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και οι οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουν υποχρέωση να εγγράφονται στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας.

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και λοιπών οργάνων διοίκησης Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων κήρυξης απεργίας λαμβάνονται με ψηφοφορία, η οποία μπορεί να διεξάγεται και με ηλεκτρονική ψήφο και με όρους που διασφαλίζουν την διαφάνεια και τη μυστικότητα, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό αυτής ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας είναι δυνατόν να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.