Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Αγρονόμοι-τοπογράφοι στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" ΑΕ

Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εώς την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Την πρόσληψη ενός υπαλλήλου προωθεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" ΑΕ στην Κρήτη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 10μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Προτεραιότητα σύμφωνα με την προκήρυξη θα δοθεί σε άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας αγρονόμων-τοπογράφων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ», εώς τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά, προσόντα, δικαιολογητικά, όλη την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ