ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: 4.000 άνεργοι σε επιχειρήσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις

Το περιθώριο υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2022

Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, από τη μία το μεσημέρι, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απασχόλησης που εκπονεί ο ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εστιάζεται σε άνεργους ηλικίας άνω των 30 ετών, δίνει έμφαση στην πρόσληψη γυναικών και αφορά στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας.

Στόχος είναι να προσληφθούν έως 4.000 άνεργοι από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προθεσμία

Το περιθώριο υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Πέμπτη 17η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.