Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Έξι θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Οι ειδικότητες που ζητούνται

24/04/2020 | 13:33

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.