Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Δύο νέες θέσεις στον δήμο Ιωαννιτών

Προθεσμία, δικαιολογητικά

22/04/2020 | 14:19

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ιωαννιτών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.