Υποτροφίες & Πρακτική

10 υποτροφίες για μεταπτυχιακό σε Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας

Στόχοι, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.
22/12/2021 | 08:36

Δέκα υποτροφίες προσφέρει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος».

Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ για Συστήματα Ευφυών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems) για σπουδές με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και το Imperial College London, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως.

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν με βάση την πρόοδο και την επίδοση του φοιτητή ή της φοιτήτριας και μπορούν να καλύψουν έως και το 100% των διδάκτρων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Προγράμματα υποτροφιών:

  • Υποτροφία διδάκτρων: Περιλαμβάνει 50% - 100% των διδάκτρων του προγράμματος, ανάλογα με τα προσόντα του αιτούντος.
  • Υποτροφία διδάκτρων και απασχόλησης: Εκτός από την υποτροφία διδασκαλίας, περιλαμβάνει έναν ακαθάριστο μηνιαίο μισθό για απασχόληση στο "Κοίος" από 750-1100€, ανάλογα με τις μηνιαίες ώρες εργασίας. Η σύμβαση εργασίας θα προσφέρεται σε ετήσια βάση, η οποία θα ανανεώνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών MSc με βάση ικανοποιητική ετήσια αξιολόγηση απόδοσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των εξελισσόμενων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies), με σκοπό την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

Παραδείγματα των υποδομών αυτών αποτελούν τα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα παροχής νερού, τα συστήματα μεταφορών, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών καθώς και τα συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα «Ευφυή Συστήματα Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» προσφέρει την ευκαιρία σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες του τομέα απασχόλησής τους. 

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα (1.5 έτος) για φοιτητές πλήρους φοίτησης ή 6 εξάμηνα (3 έτη) για φοιτητές μερικής φοίτησης. 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. +357 22893460 ή email [email protected] 

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρο το πρόγραμμα.