Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες συμβάσεις στο Ναύπλιο

Προκήρυξη για υποψήφιους ΥΕ

01/04/2020 | 11:32

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ναυπλιέων λόγω της διασποράς του κορωνοϊού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Ναυπλιέων.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.