Επικαιρότητα

e-ΕΦΚΑ: Ποια επιδόματα κόβονται χωρίς ηλεκτρονική ιατρική βεβαίωση

Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις θα γίνονται δεκτές από 1/12/2021

Οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις εκδίδονται αποκλειστικά μέσω του Η.ΔΙ.Κ.Α.
29/11/2021 | 17:18

O e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί πως στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της χειρόγραφης διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας, είτε εξαιτίας επαγγελματικής νόσου, είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη, στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, από 01/12/2021 θα γίνονται δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αφορούν τις βεβαιώσεις - γνωματεύσεις:

  • Πιθανής ημερομηνίας τοκετού
  • Ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα εργατικό ή μη και επαγγελματική νόσο
  • Αναγγελίας δήλωσης ατυχήματος.