Δημόσιο

12 προσλήψεις στην Καβάλα

Απαραίτητο προσόν η εντοπιότητα

Ο χρόνος ανεργίας θα κρίνει τον διορισμό

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 12 υπαλλήλων, με 8μηνη σύμβαση εργασίας, έδωσε το ΑΣΕΠ στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχεύτησης Καβάλας.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιοληγητικών.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Δείτε τη λίστα με όλα τα προσόντα και τα δικαιολογητικά της ειδικότητας που σας ενδιαφέρει.

Πατήστε τα κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και δείτε ποια είναι τα κριτήρια διορισμού και συγκεντρώστε εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.