Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Εννιά προσλήψεις στο δήμο Ξάνθης

Ειδικότητες, προθεσμία

03/02/2020 | 14:01

Την πρόσληψη εννιά υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ξάνθης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης (Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα γωνία., τηλ: 2541028398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.