Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον λειτουργεί το ΑΠΘ.
03/10/2021 | 10:10

Το Τμήμα Γεωλογίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον».

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση ( εδώ ), πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής, ή Γαλλικής ή Γερμανικής
  • Ανάτυπο της διπλωματικής εργασίας
  • Ερευνητικές εργασίες
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Αποστολή δικαιολογητικών στο ισόγειο του κτιρίου των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, εντός της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας, (τηλ.2310-998470, 2310-998450), email: info@geo.auth.gr.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους με διάρκεια 24 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 2310-998470, 2310-998450 και στην Διευθύντρια του Π.Μ.Σ Αναγνωστοπούλου Χριστίνα (email chanag@geo.auth.gr, τηλ. 2310-998414)