Εκπαίδευση

Εγκύκλιος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο - Ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Σήμερα, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία αφορά στις Διαδικασίες επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την
23/09/2021 | 16:20

Σήμερα, Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία αφορά στις Διαδικασίες επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60  στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)».

Για την αποτελεσματική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου προβλέπεται μεταξύ άλλων:

  • η εξειδικευμένη επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ06 και ΠΕ60) και των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) και Νηπιαγωγών (ΠΕ60)
  • η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου υλικού για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα

Η επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 στοχεύει ειδικότερα στην εξοικείωσή τους με: 

  • τη φιλοσοφία, τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
  • τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τη σύνδεσή τους με τη μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο
  • τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του προγράμματος του Νηπιαγωγείου γενικότερα
  • το πλαίσιο εισαγωγής της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών για τον σκοπό αυτό 
  • το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο.