Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.
28/09/2021 | 13:00
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://api-msc.e-ce.uth.gr/ τα ακόλουθα δικαιολογητικά
  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών
  • Γνώση αγγλικών επιπέδου Β2
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επιστολή του υποψήφιου, στην οποία θα αναλύει τα κίνητρά του για την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ.
Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.600 ευρώ και η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 
Προσφέρεται δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους φοιτητές.
 
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή και η διεξαγωγή των μαθημάτων υποστηρίζεται με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2421074966 και pgsec@e-ce.uth.gr