Δημόσιο

22 φύλακες στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

Θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Απαιτείται η κατοχή άδειας Α' κατηγορίας
23/01/2018 | 12:23

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 22 συμβασιούχων από το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» , για τη κάλυψη των αναγκών του.

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων: ΔΕ φυλάκων (8 θέσεις) και ΥΕ φυλάκων (14).

Επισημαίνεται ότι, και για τις δύο κατηγορίες, απαιτείται η κατοχή αδείας Α' κατηγορίας, ενώ ειδικά για τη κατηγορία των φυλάκων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπογραμμίζεται και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ. 

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 24 μηνών.  

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.  

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.   

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.