Δημόσιο

11 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής-Πειραιώς

Ζητούνται φύλακες και προσωπικό καθαριότητας

Απαραίτητη η πιστοποίηση ΙΕΚ για τις ειδικότητες των φυλάκων
23/01/2018 | 11:06

Με 11 υπαλλήλους, ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων, για να καλυφθούν ανάγκες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στις περιοχές: 

  • Πειραιά 
  • Αίγινας   
  • Κυθήρων 
  • Ελευσίνας 
  • Μεγάρων 
  •  Πόρου 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της δεκαήμερης προθεσμίας.   

Θα προσληφθούν, φύλακες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (10 θέσεις) και ένας υπάλληλος καθαριότητας υποχρεωτικής, οι οποίοι θα απασχοληθούν ανά έδρα υπηρεσίας.  

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν πέντε μήνες. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της υπηρεσίας.

Δείτε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, μισθό, επιδόματα και την κατανομή ανά έδρα υπηρεσίας.Υπολογίστε τα μόριά σας, σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατων διαγωνισμών, και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.