Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Τρεις προσλήψεις στο δήμο Λεβαδέων

Ολόκληρη η προκήρυξη

07/01/2020 | 16:50

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Λεβαδέων. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15 , Λιβαδειά, ΤΚ 32100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.