Δημόσιο

Διοικητικοί στον δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Προσφέρονται συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών

Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες της υπηρεσίας στο Μορφοβούνι Καρδίτσας
22/01/2018 | 14:41

Την πρόσληψη ενός διοικητικού υπαλλήλου κινεί ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα για τις ανάγκες της υπηρεσίας που εδρεύει στο Μορφοβούνι Καρδίτσας. 

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, αριθμό ανήλικων τέκνων. 

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας, ενώ όσοι δηλώσουν εντοπιότητα θα προταθούν στο διορισμό. 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών. 

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων. Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής, πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας»