Δημόσιο

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο Κορίνθου

Ζητούν Υδραυλικούς και Χειριστή Μηχανήματος Έργου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση 8μηνης διάρκειας
30/07/2021 | 12:00

Στην κάλυψη 4  κενών θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορίνθου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν  οι πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας από 18 έως 65 ετών,  με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη. Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας». Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Κορίνθου.