ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Πληρωμές ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ και υπ. Εργασίας - Τι καταβάλλεται εντός της εβδομάδας

Ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα

Παράλληλα με τις συντάξεις και τα αναδρομικά θα καταβληθούν και τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως είναι το επίδομα παιδιού, αλλά και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Πιο αναλυτικά, όλες οι πληρωμές της τρέχουσας εβδομάδας έχουν ως εξής:

 • Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί καταβολή ύψους 248.163 ευρώ για 19
  δικαιούχους του Πολιτισμού (θέατρα). Κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας θα
  συνεχιστούν οι  πληρωμές προς τους εν λόγω ανάλογα με τον ρυθμό εκκαθάρισης των
  επιχορηγήσεων.
 • Την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 θα γίνουν οι παρακάτω πληρωμές:

α) 19 εκατ. ευρώ περίπου θα καταβληθούν σε 45.041 δικαιούχους ως αποζημίωση ειδικού
σκοπού για τον Ιούνιο σε εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον
κλάδο τουρισμού, σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων.
β) 10,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 20.683 δικαιούχους Καλλιτέχνες, Τουριστικούς
Συνοδούς και Ξεναγούς
γ) 1,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 5.023 εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» για πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που αφορά στους
μήνες Ιανουάριο 2021-Μάΐο 2021.

ΟΑΕΔ

 • 8 εκατ. ευρώ σε 21.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών
  επιδομάτων.
 • 22 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων
  απασχόλησης.
 • 5,5 ευρώ σε 8.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
 • 7 εκατ. ευρώ για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

ΟΠΕΚΑ

 • 175 εκατ. ευρώ σε 755.000 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα.
 • 72 εκατ. ευρώ σε 172.000 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και
  διατροφής).
 • 50,5 εκατ. ευρώ σε 230.244 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
 • 29,8 εκατ. ευρώ σε 243.246 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.
 • 12 εκατ. ευρώ σε 12.144 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.
 • 11,2 εκατ. ευρώ σε 34.916 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.
 • 23,5 εκατ. ευρώ σε 125.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19).
 • 232.640 ευρώ σε 6.601 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.
 • 296.382 ευρώ σε 920 δικαιούχου για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.
 • 90.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.
 • 129.103 ευρώ σε 129 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων.
 • 170.000 ευρώ σε 2.800 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία
  κύριας κατοικίας).

Διαβάστε επίσης: