Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 144 προσλήψεις στα ΚΕΠ

Κλείνουν οι αιτήσεις στην 7Κ/2021 προκήρυξη

22/07/2021 | 10:05

Κλείνουν αύριο Παρασκευή, 23 Ιουλίου, οι αιτήσεις στην προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (asep.gr) για 144 μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ της χώρας, μετά από ολιγοήμερη παράταση που ανακοινώθηκε.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 144 μόνιμοι υπάλληλοι στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών.

  • Ειδικότερα, για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά πτυχία οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
  • Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδεκτά γίνονται πτυχία, διπλώματα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Θέσεις ανά κλάδο:

  • 59 - ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
  • 32 - ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
  • 53 - ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

Η προκήρυξη των ΚΕΠ (7Κ/2021) κάνει αποδεκτές όλες τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν με την ιδιότητα του "υπαλλήλου γραφείου".

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να κάνουν λάθος. Η ιδιότητα του "υπαλλήλου γραφείου" εμπίπτει στη γενική εμπειρία και αποδίδει 7 μονάδες ανά μήνα έως 84 μήνες. 

Συνεπώς, εάν ένας υποψήφιος έχει "γράψει" 84 μήνες προϋπηρεσίας ως "υπάλληλος γραφείου", κερδίζει 588 μονάδες. 

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.