Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στα Οικονομικά και την Διοίκηση της Υγείας

Σκοπός, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Οικονομικά και την Διοίκηση της Υγείας λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
22/07/2021 | 07:03
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Οικονομικά και την Διοίκηση της Υγείας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση (ΈντυπηΗλεκτρονική)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα)
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
  • Μία έγχρωμη φωτογραφία
  • Δύο συστατικές επιστολές (όπως στο υπόδειγμα)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής
  • Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 6.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142080, 2104142077 ή στείλτε μήνυμα στο email: oik-secr@unipi.gr

- Διεύθυνση-Συντονισμός ΠΜΣ «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», Καραολή και Δημητρίου 80, 5ος όροφος, γραφείο 530, Tηλ.: 698 71 06 326 e-mail: hem@unipi.gr, ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 12:00-18:00