Ιδιωτικός τομέας

Space Hellas: Ευκαιρίες εργασίας για υπαλλήλους 16 ειδικοτήτων

Προσόντα και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Η Space Hellas προσλαμβάνει υποψηφίους δεκαέξι ειδικοτήτων.
20/07/2021 | 15:42

Η Space Hellas προσφέρει θέσεις εργασίας σε υποψηφίους δεκαέξι ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

 • Cloud Solution Architect (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε σχεδιασμό και ολοκλήρωση λύσεων Microsoft Cloud, άριστη γνώση Αγγλικών, πιστοποιήσεις σε συναφείς τεχνολογίες MS Azure
 • Cybersecurity Analyst (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατανόηση τεχνικών μεθόδων επίθεσης σε εφαρμογές / συστήματα και δίκτυα, γνώση IP /δικτύων / διαχείρισης συστημάτων και ασφάλειας συστημάτων & δικτύων, εμπειρία σε προϊόντα SIEM/Log analytics, άριστη γνώση Αγγλικών
 • IT Security Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Επικοινωνιών, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση τεχνολογιών και προϊόντων ασφάλειας πληροφοριών, καλή γνώση δικτύων (LAN/WAN/Internet) και πληροφορικής (UNIX, Microsoft)
 • Senior Network Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πιστοποίηση CCIE ή CCNP Routing, εμπειρία σε έργα IP Networking, εμπειρία σε κέντρο δεδομένων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office
 • Project Manager (Αθήνα) - Πτυχίο TEI/ΑΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση MS Office και MS Project, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Junior Big Data Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο Πληροφορικής, καλή γνώση αλγορίθμων και τεχνολογικών πλαισίων μηχανικής/βαθιάς μάθησης (Tensorflow , Keras , scikit), γνώση ανάλυσης και αρχιτεκτονικών δεδομένων, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία στην χρήση υπηρεσιών και εργαλείων στο Cloud
 • Presales Consultant (Αθήνα) - Πτυχίο Πολυτεχνείου/ΑΕΙ σε τομείς Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής / Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών παραδοτέων, άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση MS Office
 • Junior Software Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο Πληροφορικής, καλή γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον C / C ++ και Python με έμφαση σε περιβάλλον Linux, βασικές γνώσεις στην ασφάλεια πληροφοριών, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Senior Sales Account Manager (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις σε τεχνολογίες IT και επικοινωνιών, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Security Operations Center Manager (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής, εμπειρία 4 χρόνων σερ αντίστοιχη θέση, καλή γνώση SIEM / Log analytics, κατανόηση τεχνικών μεθόδων επίθεσης σε εφαρμογές, συστήματα και δίκτυα, άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Μηχανικός IP Telephony (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε τεχνολογίες Video / Telepresence, πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Systems & Network Administrator (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Microsoft windows servers, γνώση Microsoft Office 365 και Azure AD, καλή γνώση VMWare, εμπειρία σε εξοπλισμό Cisco (Switches / Routers / Firewalls), άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γραμματείς Πωλήσεων (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση MS Office, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Τεχνικοί IT Field Support (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση διαχείρισης περιβαλλόντων Windows 7 / 8 / 10, ικανότητα διαχείρισης και υποστήριξης Client εφαρμογών (on premise & cloud) σε Windows λειτουργικά συστήματα, καλή γνώση εγκατάστασης / παραμετροποίησης / διαχείρισης και λειτουργίας υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών, άριστη γνώση Αγγλικών 
 • Τεχνικoί Η/Υ και Δικτύων (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, εμπειρία Routing/Switching, άριστη γνώση DHCP/MS WINDOWS, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, πιστοποίηση CCNA
 • Τεχνικοί Συστημάτων Ασφαλείας (Αθήνα) - Απόφοιτος δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία 3 χρόνων σε εγκαταστάσεις συστημάτων ασφάλειας, ικανότητα εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών, πολύ καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικών

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.