Δημόσιο

Προσλήψεις 4 ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ στο δήμο Καρπάθου

Ποιους αφορά

Η προκήρυξη αφορά 8μηνες συμβάσεις
25/10/2019 | 14:52

Την πρόσληψη 4 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Καρπάθου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που αφορούν την προκήρυξη είναι:

  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναερίτης) 1 
  • ΔΕ Αρχιτεχνιτών Υδραυλικών 1
  • ΥΕ Εργατών Ύδρευση-Αποχέτευσης 1
  • ΥΕ Εργατών καθαριότητας 1

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Καρπάθου.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.