Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 35 θέσεις στη Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια Βίου Μάθηση λειτουργεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
25/06/2021 | 07:08

Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Δια Βίου Μάθηση.

Ειδικεύσεις:

- Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές & Διοικητικές Πρακτικές

- Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ.
 • Αντίγραφο πτυχίου 
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 
 • Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά 
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
 • Διδακτορικό δίπλωμα 
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές 
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.400 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το Σάββατο Τετάρτη 31 Ιουλίου 2021.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103688197