Δημόσιο

7 νέες προσλήψεις στο δήμο Αγρινίου

Ειδικότητες, προσόντα

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας
17/06/2021 | 15:21

Με νέους υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αγρινίου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Ζητούνται υποψήφιοι δύο διαφορετικών ειδικοτήτων.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Γενικά προσόντα πρόσληψης:

  • Να είναι Έλληνες Πολίτες.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  • Να μην έχουν κώλυμα 12μηνης απασχόλησης ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 5 τουν.2527/1997

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός 5 ημερών ήτοι από 18 Ιουνίου 2021 έως και 22 Ιουνίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: