Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στη Βιολογία Συστημάτων

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιολογία Συστημάτων.
08/06/2021 | 07:10

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιολογία Συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
  • Δήλωση του Ν. 1599/86 «…ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος»
  • Δήλωση αποδοχής υποχρεώσεως παροχής επικουρικού έργου

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 1.500 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: aalatzas@aua.gr, 2105294321, 2105294329.