Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
06/06/2021 | 07:24

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική.

Κατευθύνσεις:

 • Βιοστατιστική (Biostatistics)
 • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
 • Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical Methods in Finance)
 • Στατιστικές μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων (Statistical Methods in Data Science)

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
 • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους συμμετοχής
 • Δύο φωτογραφίες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 30 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.800 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142083, 2104142222, 2104142085και mefast@unipi.gr