Εκπαίδευση

Συστήματα Αυτοματισμού από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών - Δικαιολογητικά, προθεσμία

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Συστήματα Αυτοματισμού.
13/06/2021 | 07:08

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οργανώνει διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Συστήματα Αυτοματισμού».

Σχολές:

- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
- Χημικών Μηχανικών
- Μεταλλειολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Μεταλλείων
- Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
- Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Κατευθύνσεις:

  1. Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής
  2. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση - μόνο σε μορφή doc/docx (Word)
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
  • Οι τελειόφοιτοι, θα υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο τής μέχρι τότε βαθμολογίας τους και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την αίρεση απόκτησης του πτυχίου τους, μέχρι και την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2021 και έκδοσης του σχετικού επικυρωμένου αντιγράφου μέχρι 22/10/2021
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
  • Πλήρες βιογραφικό υπόμνημα
  • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Δύο συστατικές επιστολές 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107722330 ή στείλτε μήνυμα στο ipsp_as@mail.ntua.gr