Προγράμματα Εργασίας

Προϋποθέσεις για έκτακτο επίδομα στους εποχικά εργαζομένους

Πως γίνεται η αίτηση

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εργαζόμενοι
30/04/2021 | 12:07

Την Πέμπτη, 6 Μαΐου κλείνει η πλατφόρμα για έκτακτο επίδομα στους εποχικά εργαζομένους σε τουρισμό-επισιτισμό χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, που είχε ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 7 Απριλίου.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εργαζόμενοι:

 • Απασχολήθηκαν κατά το 2019 - με πλήρη ή μερική απασχόληση - χωρίς να υπάρχει
  υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις το 2020
 • Έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών κατά την
  περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, ή η τακτική επιδότηση ανεργίας
  επιμηκύνθηκε κατά 1 μήνα στο ως άνω χρονικό διάστημα
 • Δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν τακτική
  επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021
 • Δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν το επίδομα
  μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021
 • Δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από άλλη αιτία για το πρώτο δίμηνο του έτους.

Πού και πώς θα κάνετε την αίτηση

Οι δικαιούχοι πρέπει να εισέλθουν µε κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ για να επικαιροποιήσουν στοιχεία όπως τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ τους και τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και να υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ότι παρέμειναν άνεργοι κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και δεν απορρέει υποχρέωση επαναπρόσληψης από τη σύμβασή τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας είναι: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-meniaia apozemiose-epokhika-ergazomenon

Διαβάστε επίσης: