Εκπαίδευση

Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο : «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».
27/04/2021 | 07:07
Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο : «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Μία φωτογραφία ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά (farmbm@aua.gr) ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη, Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα, Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη Ε. Λαζάκη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 36 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.800 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.