Ιδιωτικός τομέας

Προσλήψεις για έντεκα ειδικότητες από την Space Hellas

Προσόντα και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Προσλαμβάνει υπαλλήλους έντεκα ειδικοτήτων η Space Hellas.
21/04/2021 | 07:05

Με προσωπικό έντεκα ειδικοτήτων ενισχύεται η Space Hellas.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

 • Cloud Solution Architect (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε σχεδιασμό και ολοκλήρωση λύσεων Microsoft Cloud, άριστη γνώση Αγγλικών, πιστοποιήσεις σε συναφείς τεχνολογίες MS Azure
 • Cybersecurity Analyst (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατανόηση τεχνικών μεθόδων επίθεσης σε εφαρμογές / συστήματα και δίκτυα, γνώση IP /δικτύων / διαχείρισης συστημάτων και ασφάλειας συστημάτων & δικτύων, εμπειρία σε προϊόντα SIEM/Log analytics, άριστη γνώση Αγγλικών
 • IT Security Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Επικοινωνιών, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση τεχνολογιών και προϊόντων ασφάλειας πληροφοριών, καλή γνώση δικτύων (LAN/WAN/Internet) και πληροφορικής (UNIX, Microsoft)
 • Senior Network Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πιστοποίηση CCIE ή CCNP Routing, εμπειρία σε έργα IP Networking, εμπειρία σε κέντρο δεδομένων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office
 • Senior Security Analyst (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής, εμπειρία 4 χρόνων σε θέση SOC Analyst, πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε προϊόντα SIEM/Log analytics, κατανόηση τεχνικών μεθόδων επίθεσης σε εφαρμογές / συστήματα και δίκτυα, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Project Manager (Αθήνα) - Πτυχίο TEI/ΑΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση MS Office και MS Project, άριστη γνώση Αγγλικών
 • IT Systems Engineer (Θεσσαλονίκη) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πιστοποίηση κατά Microsoft (MCA, MCSA, MCSD), άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση εγκατάστασης/παραμετροποίησης/διαχείρισης και λειτουργίας Server - Storage περιβάλλοντος, πιστοποίηση VMware VCP (επιθυμητό)
 • Presales Consultant (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών παραδοτέων, άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση MS Office
 • ΙP Telephony Solutions Consultant (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών ή της Πληροφορικής, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώσεις τεχνολογιών Data Networks / UCC και Πληροφορικής, εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών προσφορών
 • Unified Communications Collaboration Solutions Consultant (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών ή της Πληροφορικής, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις τεχνολογιών Data Networks / UCC και Πληροφορικής, εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών προσφορών, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Τεχνικoί Η/Υ και Δικτύων (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, εμπειρία Routing/Switching, άριστη γνώση DHCP/MS WINDOWS, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, πιστοποίηση CCNA

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.