Ιδιωτικός τομέας

Intralot: Ευκαιρίες για υπαλλήλους έξι ειδικοτήτων

Προσόντα και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Ενισχύεται με προσωπικό έξι ειδικοτήτων ο όμιλος Intralot.
20/04/2021 | 07:05

Επιλέγει προσωπικό έξι ειδικοτήτων ο όμιλος Intralot.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  • Junior Software Engineer - Πτυχίο Πληροφορικής ή παρόμοιο Τεχνολογικών Επιστημών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση C και C++, εμπειρία SQL και Java, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία Unix / Linux, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Service Desk Representative - Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση Αγγλικών, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
  • Database Administrator (DBA) - Πτυχίο Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων στην διαχείριση των βάσεων δεδομένων, εμπειρία MySQL, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση PostgreSQL / Oracle RDBMS / MongoDB και MS SQL Server, εκπλωρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • DevOps Engineer - Αντίστοιχο πτυχίο, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εμπειρία 3 χρόνων σε τεχνολογίες Python, εμπειρία στην διαχείριση λογισμικού Git / SVN / CVS, γνώση HTTP, καλή γνώση Αγγλικών, εμπειρία Docker και Kubernetes, γνώση στις βάσεις δεδομένων SQL
  • 2nd Level Application Support Engineer - Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Λογισμικού, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση πλατφόρμων Linux, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία MySQL, γνώση Oracle, εμπειρία Nagios/Grafana
  • Software Engineer Java - Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Λογισμικού, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού, γνώση OOP Java / Spring Boot, καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση RESTful API, γνώση στις βάσεις δεδομένων MySQL

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.