Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 50 θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Ποιοι και πως συμμετέχουν

Αφορά την πλήρωση 50 θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Εξωτερικών.
18/04/2021 | 12:00

Το ΑΣΕΠ έστειλε στο Εθνικό Τυπογραφείο τη προκήρυξη για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού με αριθμό 3Κ/2021.

Αφορά την πλήρωση 50 θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Εξωτερικών. 

Θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο:

  • 32 - ΠΕ Διοικητικού Προξενικού
  • 9 - ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
  • 9 - ΥΕ Επιμελητών

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά τον πίνακα κατανομής θέσεων, τα απαιτούμενα και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: