Προγράμματα Εργασίας

Τα 10 ανοιχτά προγράμματα για ανέργους (ΟΑΕΔ)

Όλες οι λεπτομέρειες

Συνολικά, 10 προγράμματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη
18/04/2021 | 13:00

Άμεσα μπορούν να επωφεληθούν χιλιάδες άνεργοι μέσα από τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Συνολικά, 10 προγράμματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος.

Σημειώστε τα προγράμματα:

  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)
  • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών
  • Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών
  • Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων "Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας"
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών
  • Πρόγραμμα Απασχόλησης σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης
  • Πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας
  • Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

Όλα τα ανοικτά προγράμματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.