Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση για λογιστές

Προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις πρακτικής άσκησης ως βοηθοί λογιστών στην Θεσσαλονίκη, αιτήσεις έως 30/4.
13/04/2021 | 07:09

Η εταιρεία, Σαμαράς και Συνεργάτες, ζητά φοιτητές για πρακτική άσκηση ως βοηθοί λογιστών.

Εκπαίδευση σε:
  • Λειτουργία λογιστηρίου
  • Καταχώρηση παραστατικών
  • Έκδοση τιμολογίων
  • Λογιστικό σχέδιο και τήρηση λογιστικών βιβλίων
  • Βασικές αρχές λειτουργίας taxisnet - υποβολή δηλώσεων
Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:
  • Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Βασικές λογιστικές γνώσεις Λογιστικής 
  • Καλή γνώση Αγγλικών

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Αποστολή βιογραφικού στο [email protected]